Free Animation Rigs – Colory Training

Pola

 • Được thiết kế và Rig bởi Colory Animation.
 • Một sự lựa chọn tuyệt vời cho các Animator lớp cơ bản, dễ dàng truyền tải tính cách vào nhân vật.
 • Sử dụng để luyện tập các nguyên tắc diễn hoạt cơ bản:
  • Thời gian và Khoảng cách (Timing and Spacing)
  • Nén và Giãn (Squash and Stretch)
  • Chuyển động bị kéo và trễ lại (Follow Through and Overlapping Action)
 • Tương thích với mọi phiên bản Autodesk Maya.
 • Trước khi bạn tải về, vui lòng đọc Tóm tắt Điều khoản và Điều kiện bên dưới.
 • Link Download Pola Rig Free

Tham gia các khoá học Animation chuyên sâu của Colory Training tại: https://training.colory.vn/all-courses/

 


Tóm tắt Điều khoản và Điều kiện

Bạn có thể nhận và sử dụng nhân vật miễn phí của Colory Training khi đồng ý với các điều kiện dưới đây:

Nhân vật miễn phí của Colory Training chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại và giáo dục. Bạn cũng có thể sử dụng nó trong các trường học và các khóa học khác. Bất kỳ việc sử dụng với mục đích thương mại nào đều bị cấm.

Bất kỳ video nào chứa nhân vật miễn phí của Colory Training đều cần dẫn nguồn rõ ràng bằng văn bản: “Rig miễn phí của Colory Training”. Bạn có thể chia sẻ tác phẩm của bạn nhưng mọi người cần lấy Rig từ chúng tôi nhé.

– Đội ngũ Colory Training

0 responses on "Free Animation Rigs - Colory Training"

Leave a Message

Your email address will not be published.

top
Colory Training
X